Bovenbeenprothese

C leg 4 van Ottobock

Heeft u een amputatie boven de knie of door de knie? Dan kan u geholpen worden met een bovenbeenprothese. Zo’n prothese is opgebouwd uit:

  • silicone liner
  • binnen- en buitenkoker
  • protheseknie
  • verbindingsbuis met structurele componenten
  • prothesevoet

Elk onderdeel is van belang en wordt gekozen op basis van uw individuele noden!

Procedure

Volgens de criteria van het R.I.Z.I.V. zal u ingedeeld worden in één van de 5 verschillende activiteitsgroepen.

De groep waartoe u behoort zal o.a. bepalen op welk type van bovenbeenprothese u recht hebt, en om de hoeveel jaar uw bovenbeenprothese vernieuwd kan worden. Ook rolstoelgebonden personen hebben recht op een bovenbeenprothese!

Groep  Functionele omschrijving  Type prothese
1Geen loopfunctieCosmetische prothese
2Enkel transfersTransfer prothese
3Beperkte loopfunctie, met hulpmiddelEvaluatieprothese + definitieve prothese           
4Goede loopfunctieEvaluatieprothese + definitieve prothese
5Zeer goede loopfunctieEvaluatieprothese + definitieve prothese

Voor de patiënten in groepen 3, 4 en 5 wordt er steeds eerst een evaluatieprothese gemaakt. Deze prothese heeft als doel het geamputeerde been te modelleren qua volume en vorm en om de patiënt te leren met deze prothese om te gaan. De evaluatieprothese krijgt een eenvoudige cosmetische afwerking. Hierdoor kan ze makkelijk en snel aangepast worden aan de veranderende vorm van de stomp en aan de evoluerende gangmogelijkheden.

De evaluatie-prothese wordt minimum 3 maanden gedragen om er zeker van te zijn dat het stompvolume stabiel is als men begint aan de definitieve prothese. De periode van de evaluatie prothese duurt gemiddeld 3-6 maanden, daarna zal het duidelijker zijn wat uw mogelijkheden en wensen zijn. Voor groepen 1 en 2 is de evaluatieprothese tevens hun definitieve prothese, daar zij geen of beperkte loopfunctie hebben.

Van zodra de stomp een zekere stabiliteit heeft verworven wordt de definitieve prothese gemaakt. Bij de definitieve prothese worden onderdelen ingebouwd die specifiek voor u in aanmerking komen. De keuzes van onderdelen zoals de prothesevoet en de protheseknie zullen afhankelijk zijn van uw activiteitenniveau en persoonlijke mogelijkheden. Men kan gaan van een standaard voet tot een hightech koolstof prothesevoet. Bij de knie gaat het over een hydraulische, auto-adaptieve hydraulische of een elektronische knie. Tot welke activiteitsgroep u behoort bepaalt op welke knie en voet u recht heeft. (Lees hier alles over de elektronische protheseknie.)

Om tot groep 5 te behoren dient u te slagen voor een wandeltest. Deze test kan onder begeleiding afgenomen worden in uw revalidatiecentrum of ziekenhuis.

AmputatieniveauTijdSnelheidAfstand (+/-)
Knie-exarticulatie10 min     3 km/uur500 m
Bovenbeenamputatie10 min3 km/uur500 m
Bilaterale amputatie met min. 1 niveau = knie-exarticulatie of bovenbeenamputatie10 min4 km/uur250 m

Laat dit gerust een motivatie zijn om u zoveel mogelijk in te zetten tijdens de revalidatie. Wij en uw medisch team zullen u daar graag bij helpen. We gaan ervoor!

Nodige documenten te vinden bij downloads: