Elektronische protheseknie

Wat is een elektronische protheseknie?

Vanaf een amputatie door de knie of hoger is een protheseknie nodig. Dit is een hoogtechnologisch kniesysteem dat ervoor zorgt dat het prothesebeen kan plooien en strekken. Zo’n systeem kan mechanisch zijn maar ook elektronisch. Bij een elektronische protheseknie, ook wel microprocessor controlled knee’ genoemd of kortweg ‘MCK‘, gaan sensoren de beweging van de gebruiker detecteren, deze interpreteren en zorgen voor een gewenste reactie.

Waarom kiezen voor een elektronische protheseknie? 

Mits correct gebruik van de MCK zal het mogelijk zijn om een vloeiender en intuïtiever stappatroon te ontwikkelen, waardoor stappen minder energie vraagt en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten minder vermoeiend is. 

Met een MCK kan u op een veiligere manier hellingen, niveauverschillen, oneffen ondergronden nemen en, afhankelijk van de knie, trappen lopen op een alternerende manier. Mocht u struikelen, dan grijpt de knie in zodat u de tijd krijgt om uw evenwicht te vinden. 

Merken waarmee we samenwerken hiervoor zijn Ottobock en Össur. 

Sinds februari 2021 bestaat er de mogelijkheid tot terugbetaling van een MCK door het RIZIV. Dat is voor veel mensen goed nieuws!

RheoKnee XC van Össur
C leg 4 van Ottobock
C leg 4 van Ottobock

Hoe een terugbetaling krijgen van een MCK?

  1. Maak een afspraak met uw arts-specialist die een nieuw medisch voorschrift kan maken voor een elektronische knie.
  2. Er moet kunnen worden aangetoond dat een elektronische knie bij u een meerwaarde zou zijn. Samen met het multidisciplinaire team (arts, kinesist en onze prothesist) worden uw dagelijkse activiteiten en wensen besproken en wordt nagedacht over de best geschikte elektronische knie in uw geval. Onder begeleiding van de kinesist of prothesist voert u met uw ‘oude’ prothese een gevalideerde testbatterij uit die gezien wordt als nulmeting.
  3. We stellen een specifieke koker, voet en knie voor u samen. Daarmee kan u vanaf dan een ruime tijd oefenen, eventueel onder begeleiding.
  4. De gevalideerde testbatterij wordt opnieuw uitgevoerd en de resultaten worden vergeleken met de nulmeting. Zijn de resultaten positief dan worden ze toegevoegd aan het terugbetalingsdossier.
  5. De aanvraag (met de testresultaten, de motivatie van het belang van een elektronische protheseknie en het medisch voorschrift door de arts- specialist) wordt ter goedkeuring naar de adviserend geneesheer gestuurd.
  6. Bij een goedkeuring voor terugbetaling wordt uw elektronische knie zo snel mogelijk besteld. In het geval van een negatief advies dan bekijken we samen met u, hoe we u zo goed mogelijk kunnen verder helpen met een mechanische knie.

Welke testen moeten worden gedaan?

Er wordt een testbatterij afgenomen door uw revalidatiearts samen met het revalidatie-team en onze prothesist om te beoordelen of een MCK geschikt is voor u.

Heeft u nog onbeantwoorde vragen, contacteer ons gerust. We helpen u graag!