Onderbeenprothese

Ottobock Taleo foot

Heeft u een amputatie onder de knie? Dan kan u geholpen worden met een onderbeenprothese. Zo’n prothese is opgebouwd uit:

  • silicone liner
  • binnen- en buitenkoker
  • verbindingsbuis met structurele componenten
  • prothesevoet

Elk onderdeel is van belang en wordt gekozen op basis van uw individuele noden!

Procedure

Volgens de criteria van het R.I.Z.I.V. zal u ingedeeld worden in één van de 5 verschillende activiteitsgroepen.

De groep waartoe u behoort zal o.a. bepalen op welk type van onderbeenprothese u recht hebt, en om de hoeveel jaar uw onderbeenprothese vernieuwd kan worden. Ook rolstoelgebonden personen hebben recht op een onderbeenprothese!

Groep  Functionele omschrijving  Type prothese
1Geen loopfunctieCosmetische prothese
2Enkel transfersTransfer prothese
3Beperkte loopfunctie, met hulpmiddelEvaluatieprothese + definitieve prothese           
4Goede loopfunctieEvaluatieprothese + definitieve prothese
5Zeer goede loopfunctieEvaluatieprothese + definitieve prothese

 

Voor de patiënten in groepen 3, 4 en 5 wordt er steeds eerst een evaluatieprothese gemaakt. Deze prothese heeft als doel het geamputeerde been te modelleren qua volume en vorm en om de patiënt te leren met deze prothese om te gaan. De evaluatieprothese krijgt een eenvoudige cosmetische afwerking. Hierdoor kan ze makkelijk en snel aangepast worden aan de veranderende vorm van de stomp en aan de evoluerende gangmogelijkheden.

De evaluatie-prothese wordt minimum 3 maanden gedragen om er zeker van te zijn dat het stompvolume stabiel is als men begint aan de definitieve prothese. De periode van de evaluatie prothese duurt gemiddeld 3-6 maanden, daarna zal het duidelijker zijn wat uw mogelijkheden en wensen zijn. Voor groepen 1 en 2 is de evaluatieprothese tevens hun definitieve prothese, daar zij geen of beperkte loopfunctie hebben.

Van zodra de stomp een zekere stabiliteit heeft verworven wordt de definitieve prothese gemaakt. Bij de definitieve prothese worden onderdelen ingebouwd die specifiek voor u in aanmerking komen. De keuze van onderdelen zoals de prothesevoet zal afhankelijk zijn van uw activiteitenniveau en persoonlijke mogelijkheden. Men kan gaan van een standaard voet tot een hightech koolstof prothesevoet. Tot welke activiteitsgroep u behoort bepaalt op welke voet u recht heeft.

Om tot groep 5 te behoren dient u te slagen voor een wandeltest. Deze test kan onder begeleiding afgenomen worden in uw revalidatiecentrum of ziekenhuis.

 

AmputatieniveauTijdSnelheidAfstand (+/-)
Onderbeenamputatie10 min        5 km/uur833 m
Bilaterale onderbeenamputatie      5 min4 km/uur333 m

 

Laat dit gerust een motivatie zijn om u zoveel mogelijk in te zetten tijdens de revalidatie. Wij en uw medisch team zullen u daar graag bij helpen. We gaan ervoor!

Informatie voor zorgverleners & artsen

Hernieuwingstermijnen

Beenprothese (leeftijd 18+) - groep 5 (zeer goede loopfunctie) - evaluatieprothese + definitieve prothese
3 jaar
Beenprothese (leeftijd 18+) - groep 4 (goede loopfunctie) - evaluatieprothese + definitieve prothese
3 jaar
Beenprothese (leeftijd 18+) - groep 3 (beperkte loopfunctie, met hulpmiddel) - evaluatieprothese + definitieve prothese
4 jaar
Beenprothese (leeftijd 18+) - groep 2 (enkel transfers) - transfer prothese
5 jaar
Beenprothese (leeftijd 18+) - groep 1 (geen loopfunctie) - cosmetische prothese
10 jaar
Beenprothese (leeftijd 0-18)
1 jaar

Extra

Onderhoud van de beenprothese
1 jaar
Liner
1 jaar
Stompkousen 8 paar
1 jaar

Nodige documenten te vinden bij downloads: